Refinansiere boliglån

Hvordan og hvorfor? (flytte eller øke boliglånet)

En tjeneste fra Zen Finans

Når du gjør endringer på boliglånet kalles dette for refinansiering. Det vanligste er enten å flytte boliglånet til en annen bank for å få bedre lånevilkår, eller å øke boliglånet hos nåværende bank. Skal du øke boliglånet, for eksempel i forbindelse med oppussing, kan dette kun gjøres om det er ledig verdi i boligen.

Hvorfor ønsker noen å refinansiere boliglån?

Det finnes flere gode grunner til at noen ønsker å refinansiere boliglån, og som regel er formålet enten å spare penger eller å få hjelp til å finansiere noe.

Så, hva er det å refinansiere boliglån godt for – helt spesifikt? La oss se nærmere på noen av de viktigste grunnene.

Kan jeg flytte boliglån til annen bank for bedre lånevilkår?

Refinansiering av boliglån ved å flytte lånet gjøres som regel for å oppnå bedre lånevilkår. Ved å flytte boliglån til annen bank kan man for eksempel få lavere renter eller billigere termingebyrer.

Flytt boliglån til annen bank dersom du tror du har ugunstige vilkår på dagens lån. Det å flytte lån til en ny bank kan også være aktuelt hvis den andre banken har låneprodukter som er bedre tilpasset dine behov.

De fleste banker lar deg flytte boliglån og refinansiere om du ønsker det, og i mange tilfeller vil den nye banken din ta seg av hele prosessen.

Kan jeg øke boliglån for å få ekstra penger eller betale ned andre lån?

Boliglån refinansiering gjennom å øke et eksisterende lån kan være aktuelt når låntaker har behov for ekstra økonomiske midler. Mange velger for eksempel å øke boliglån for oppussing.

Foruten det å øke boliglån for å pusse opp, er det mange som velger å ta opp lån på huset for å hjelpe barna sine med å skaffe egenkapital til boligkjøp.

Det er også vanlig å refinansiere boliglån for å betale gjeld – som for eksempel dyre smålån. Ved å bake inn forbrukslån i boliglån kan du potensielt bli kvitt gjelden raskere. Det er også vanlig å refinansiere forbrukslån inn i boliglån for å kvitte seg med betalingsanmerkninger, noe du kan lese mer om i vår artikkel om: Hvordan refinansiere boliglån med betalingsanmerkning?.

Mange velger også å flytte billån til huslån. I likhet med det å refinansiere forbrukslån med boliglån, gjøres dette for å få bedre lånevilkår. Huslån har som regel en langt mer gunstig rente enn billån.

Finnes det noen ulemper ved å øke boliglån?

Det å refinansiere boliglån byr som regel ikke på noen ulemper. Man bør imidlertid være obs på at lånets avdrag og kostnader kan øke betydelig når man velger å øke boliglån. Det kan derfor være lurt å bruke en refinansiering kalkulator for å beregne kostnadene.

Skal man flytte boliglån til annen bank, bør man også forsikre seg om at det faktisk vil lønne seg. Sammenlign effektiv rente på boliglån hos ulike banker, og finn ut hva som er mest gunstig for din økonomi.

Hvilke kriterier må oppfylles for å øke boliglån?

Når kan man refinansiere boliglån? Dersom du ønsker å refinansiere boliglån ved å øke det, vil du maksimalt kunne øke lånet slik at det tilsvarer 85 % av boligens markedsverdi. Derfor er det nødvendig å innhente en takst på boligen (f.eks. e-takst fra eiendomsmegler).

Det å refinansiere boliglån med verdivurdering fra bankens egen takstmann kan også være aktuelt. Taksten vil dokumentere boligens markedsverdi, og banken tar blant annet utgangspunkt i denne når det skal avgjøres hvor mye du kan øke boliglånet med.

I tillegg vil banken vurdere betalingsevnen din ved å utføre en kredittsjekk. Banken vil blant annet kontrollere at du har tilstrekkelig inntekt til å kunne betjene ny opplåning på bolig.

Det er heller ikke mulig å øke lånet hvis du allerede har 5 x årsinntekten din i sammenlagt gjeld. Banken vil derfor sjekke hvor mye du har i lån, blant annet ved å innhente informasjon fra Skatteetaten.

Kriterier som må oppfylles for å øke boliglån:

  • Ledig verdi i boligen
  • Tilstrekkelig inntekt
  • Total gjeld kan ikke overstige 5 ganger årsinntekten

Hvordan søke refinansiering av boliglån?

Dersom du ønsker å refinansiere boliglån til oppussing eller andre formål, kan du kontakte din nåværende bank. Eventuelt kan du sjekke om banken har et eget søknadsskjema for dette. Banken vil da se på mulighetene for å øke lånet.

Hvordan refinansiere huslån om du vil flytte lån til en annen bank?

De fleste banker har et eget søknadsskjema for å refinansiere boliglån, også for deg som ønsker å flytte det.

Du vil måtte gi banken innsyn i din økonomiske situasjon, og gjennomgå en kredittsjekk. Som regel må du også gi banken tillatelse til å hente ut informasjon om gjeld og inntekt fra offentlige registre.

Så snart søknaden er ferdig behandlet, vil du få svar. Om banken anser deg for å være en aktuell kandidat for å refinansiere boliglån, vil du måtte sende inn dokumentasjon på boligens verdi. Å refinansiere med boliglån takst fra megler er det vanligste.

Hvem bør refinansiere boliglån?

Dersom du har betalt ned på et boliglån over lengre tid, og har opplevd at boligen har økt i verdi, kan det å øke boliglån være aktuelt.

Har du kanskje behov for å øke boliglån til oppussing? Ved å pusse opp boligen kan du øke verdien på eiendommen ytterligere, og dette kan derfor være en smart investering. Det er imidlertid helt opp til deg hva du bruker pengene på.

Når det gjelder å flytte boliglån til annen bank uten å øke det, kan dette være gunstig så lenge den nye banken har bedre vilkår.

Hvorfor beregne kostnadene med en refinansiering kalkulator?

Hva koster det å refinansiere lånet? Det kan lønne seg å bruke en refinansiering kalkulator for å få svar på nettopp dette. Før du velger å refinansiere boliglån, kan en kalkulator gi deg en omtrentlig oversikt over hva de månedlige avdragene, rentene og gebyrene vil bli.

Husk at en lånekalkulator for refinansiering ofte ikke vil vise nøyaktige resultater. Bankens vurdering av din betjeningsevne kan påvirke den endelige renten, og dermed hva lånet faktisk vil koste deg.

Bruk gjerne vår refinansiering kalkulator for å få en viss anelse om hva lånet kan komme til å koste.